“State of the Art van de Roadmap Next Economy”“State of the Art van de Roadmap Next Economy”

Doelstelling:
Informeren van bij de RNE aangesloten partijen van de laatste ontwikkelingen rondom de EU, opgestarte projecten en nieuwe initiatieven.

Het is de bedoeling om aan te geven welke vorderingen het afgelopen jaar zijn gemaakt. Dus, de “State of the Art van de Roadmap Next Economy”. We maken tijdens dit congres een koppeling naar de diverse projecten en business cases, gericht op financiering door de EIB. Voorafgaand aan het congres maken we videoboodschappen (of skype-gesprek) met Maros Sevkovic en Jeremy Rifkin. Na presentaties over de stand van zaken rondom de vijf transitiepaden, krijgen nieuwe projecten tijdens een ‘marktplaats’ de gelegenheid om hun plannen te pitchen. De pitchers krijgen feedback van de trekkers van de transitiepaden. Het doel van de ‘marktplaats’ is organisaties en business cases vinden die mee kunnen in het EIB-fundingtraject. Daarna lanceren we de nieuwe RNE-portal en roepen op om nieuwe projecten aan te melden bij de RNE.

We sluiten het congres af met een beschouwing van Yuri van Geest over het verloop van de transitie buiten Europa en de laatste technologische ontwikkelingen.

Partners