Nieuws

Digitaal Magazine RNE

Digitaal Magazine Roadmap Next Economy nu beschikbaar.

Eerste Netwerkbijeenkomst PDM

Klik hier voor de video!

Visie

De Rotterdamse samenleving is een exponent van de 2e Industriële Revolutie. De transitie van de 2e naar de 3e Industriële Revolutie biedt de Rotterdamse samenleving kansen om ook de volgende generaties Rotterdammers vooruitzicht te bieden op welvaart en welzijn.

Missie

De Rotterdamse samenleving bewust maken van de transitie en kansen die de 3e Industriële Revolutie biedt door:
  • Het vergroten en delen van kennis en kunde op de aandachtsgebieden van Digital Manufacturing.


  • Het faciliteren van stedelijke netwerken en initiatieven op de aandachtsgebieden van Digital Manufacturing gerichte bedrijven.


  • Het ontwikkelen van een duurzaam vestigingsklimaat voor clusters van bedrijven die gericht zijn op Digital Manufacturing.

Visie

De Rotterdamse samenleving voorbereiden op en aanpassen aan de transitie van de 2e naar de 3e Industriële Revolutie.

Aandachtsgebieden